Ondernemen in essentie Essentis
Home Download Vertel een vriend Contact
Essentis
Meine Harkema RA, ondernemer en coach:
Interview uit "De gloed van God"
Vermeldenswaard hierbij is dat de tekst grotendeels door mijzelf geschreven is voor mijn eigen verhalenbundel "Citroenlimonade".
In eerste instantie zou ik daarvoor Maria Hockers interviewen. Tijdens onze ontmoeting draaiden de rollen zich om en werd ik de geïnterviewde. Of er een verhalenbundel in klassieke vorm verschijnt werd toen een vraag voor mij, het antwoord hangt nog even in de lucht.

Als de vensters van onze waarneming maar
gereinigd waren, dan zouden we alles zien zoals
het echt is: oneindig. Dan vangen we iets op van
de luister van God die troont in het hart van alle
dingen, en ze leven geeft


William Blake


Het hemelse in het dagelijkse gevonden

‘Het ongeneeslijk gelukkig kunnen zijn met de essentie van het leven na de confrontatie met een ernstige ziekte, de beproevingen en teleurstellingen, maar vooral de louteringen die daaruit voortvloeiden, betekenden een ongekende verdieping van mijn gevoelsleven. Tegelijkertijd was het de ultieme vuurproef van het leven in al zijn schakeringen en wat werden de dingen die niet met geld te koop zijn van grote waarde voor mij.
De acceptatie en aanvaarding van deze nieuwe situatie blijkt een rijke bron van waaruit onder andere het menselijk vermogen, de liefde, vriendschap en vrede nieuwe dimensies krijgen.’

In 1998 haalde een ernstige ziekte mij letterlijk en figuurlijk onderuit. Mijn honderd kilo gezondheid, vitaliteit en energie waren gereduceerd tot amper één kilo en ik was ontzettend bang dat ik het niet zou halen. Alles wat ik moest regelen, was op een gegeven moment geregeld. Ik had geen bagage meer en was klaar om te gaan. Ik lag niet letterlijk op sterven, maar zo ervoer ik het wel. In die periode las ik ‘De onzichtbare weg’ van Reshad Feild. In dat boek wordt een stervensproces beschreven. Ik was alleen thuis, voor mij de zoveelste dag op rij dat ik niets kon. Naar de brievenbus lopen was al te veel. Ik las dat verhaal en ik stierf mee met de hoofdpersoon. ‘Sterven vóórdat je dood gaat’ zeggen ze in de grote religies. Ik weet dat het grote woorden zijn, maar zo heb ik dat toen wel ervaren. Ik heb enorm gehuild toen deze man overleed. Ik had al vijf jaar achter de rug van steeds meer loslaten, omdat ik steeds minder kon. Alles wat in dat boek gezegd werd, alle ingrediënten naar het levenseinde toe, had ik voor mijn gevoel meegemaakt.

Toen ik vrede had gevonden in welhaast volledige aanvaarding en acceptatie van mijn lot, kwam er een transformatieproces op gang. Het gevolg was een ongekende verdieping in mijn gevoelsleven. Letterlijk het gevoel alles te hebben gewonnen door eerst bijna alles te hebben verloren. Nooit eerder had ik zo volledig deelgenomen aan het leven. Dankbaar en als een herboren mens kon ik niet anders meer dan geïnspireerd vanuit het hart leven en werken. Hoofdzaken waren hartzaken geworden en van ongeneeslijk ziek werd ik ongeneeslijk gelukkig. De levenslessen aan de hogeschool van leven en liefde zijn onvergetelijk en een bron van inspiratie bij alles wat ik doe.
Inspiratie is goddelijke bezieling, een uitnodiging tot geestelijke verwezenlijking.
Bezielen is enthousiasmeren, letterlijk betekent enthousiast ‘in God’. Je-zelf uitschakelen en aansluiting maken met de bron van het bestaan. Samen met mijn vrouw heb ik Essentis opgericht, een praktijk voor coaching en organisatieadvies.

Mensen bewegen naar de essentie is mijn passie. Juist zonder zweverigheid, maar in alle nuchterheid toegepast in de dagelijkse praktijk. Dat doen we onder andere door samen met mensen in de natuur te wandelen.
Hoe je dichter bij je inspiratiebron kunt komen? Goed oefenen en doen wat je gevoel je ingeeft. Gevoel wordt door het hart ingegeven, het is de verbinding met het Al, met de oerbron of zo je wilt het goddelijke.

Terug
Essentis